Hoppa till innehåll

Engagera dig


Vill du engagera dig?

En stor del av vårt arbete bedrivs av våra fantastiska volontärer, som dagligen stöttar unga via chatten på ungarelationer.se. De utgör kärnan av ungarelationer.se, som är Sveriges första nationella stöd- och kunskapsplattform för unga med erfarenheter av våld.

Trots att de allra flesta är överens om att vi behöver stoppa killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer – och i förlängningen också mäns våld mot kvinnor – har det gjorts förvånansvärt få satsningar på en av de viktigaste förebyggande åtgärderna: att motverka våldet i ungas förhållanden. Därför driver 1000 Möjligheter sedan 1 feb 2019 ungarelationer.se som finns till såväl för den som är utsatt för våld, den som är förövare och för kompisar till utsatta/förövare.

Vill du bli volontär?

Vi behöver dig som vill stötta och lyssna på de unga som dagligen söker sig till oss. Vi söker nya volontärer som bemannar vår chatt och lyssnar, stöttar och hjälper unga som är utsatta för våld, utsätter någon för våld eller är kompis till den som är utsatt eller utsätter någon. Du blir en del av vårt viktiga arbete som dels innebär att bemanna chatten och dels ansvara för att vara stödkontakt en timme i veckan åt våra stödsökanden, antingen via chatt eller via mejl.

Som volontär hos oss får du en gedigen volontärutbildning, där du bland annat lär dig om våldets mekanismer, porrens påverkan och hur våld i ungas relationer kan se ut. Du får tillsammans med våra psykologer lära dig att bemöta unga, prata om våld och utveckla din egen kunskap och förmåga. Efter volontärutbildningen ingår du i vår volontärgrupp, som i dagsläget består av över 50 engagerade personer. Tillsammans turas ni om att bemanna chatten och vara stödkontakt för unga som söker hjälp och stöd.

Volontärutbildningen, som är obligatorisk, äger rum i vår lokal på Östermalm och består av cirka åtta kvällar och en helgdag mellan september-november. Det är mycket viktigt att du som är intresserad är beredd att delta på samtliga dagar av utbildningen. Efter genomförd grundutbildning får du kontinuerlig vidareutbildning och handledning. I grundutbildningen ingår en introduktion samt teman som: mäns våld mot kvinnor och våld i ungas partnerrelationer, maskulinitetsnormer, olika typer av våld, juridik, våld i samkönade relationer, samtalsmetodik och bemötande.

Efter utbildningen förväntas du lägga minst ca sex timmar per månad på ditt engagemang och vara kvar i organisationen under minst ett år efter utbildningens avslut samt delta på våra 1000forum med vidareutbildning som hålls en gång per termin.

Skicka din intresseanmälan till info@1000mojligheter.se så får du mer info om rekryteringsprocessen.


Vill du stötta vårt arbete?

Du kan hjälpa oss att hjälpa unga. När du ger en gåva till Unga Relationer bidrar du till att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Det är många som söker sig till vår stödverksamhet, och din gåva gör det möjligt för oss att hjälpa fler.


Vill du engagera dig i din lokala tjej- eller ungdomsjour?

Att engagera sig i sin lokala tjej- eller ungdomsjour är ett viktigt arbete och ett väldigt bra sätt att engagera sig för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer.