För dig som vuxen

Våld i ungas nära relationer är tyvärr mycket vanligt, framförallt handlar det om killars våld mot tjejer till största del. Vad kan du som vuxen göra?

Just nu pågår forskning kring att kartlägga hur det ser ut i Sverige. Kartläggningar som gjorts i Norge visar på att det är vanligt med våld i ungas nära relationer (1) och vi vet sen tidigare studier att vuxenvärldens reaktioner och stöd är avgörande för de unga (2).

Våld i ungas relation kan bestå av både psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. På senare tid talar vi även om digitalt våld som vi i våra kontakter med unga ofta stöter på. Exempel på digitalt våld kan vara att att en nuvarande partner eller ex skickar mängder av sms eller mail (de kan innehålla både ”kärlek” och hot), sprider nakenbilder på sin partner på sociala medier eller porrsidor (så kallad hämndporr), laddar ner en avlyssningsapp eller en positioneringsapp i partnerns mobil för att kontrollera var hen är och vad hen gör, sprider rykten på t.ex. Flashback eller kapar instagram-konton och andra sociala medier och skickar falska meddelanden till vänner och bekanta.

KÄNN IGEN VARNINGSTECKEN

Lita på din magkänsla, du är antagligen inte orolig utan anledning. Förvänta dig inte synliga blåmärken och brutna ben och armar, men fråga om du ser sådant. Var även uppmärksam på:

 • Blåmärken och skador som antingen försökts döljas eller som har konstiga förklaringar.

 • Sjunkande skolnärvaro, särskilt om det sker plötsligt.

 • Minskat intresse för fritidsaktiviteter.

 • Förfrågan om att flytta/ändra i schema/grupper.

 • Oförklarliga förändringar i skolresultat, beteende, betyg osv.

 • Plötsligt ändrat utseende eller vikt.

 • Isolering från vänner.

 • Lite social kontakt med alla utom sin partner.

 • Ett ursäktande av sin partners dåliga beteende.

 • Utåtagerande, t.ex. mobbning av andra.

 • Extremt svårhet att släppa telefonen, blir väldigt stressad av sms.

Var extra vaksam på om:

 • Deras partner blir mycket svartsjuk när hen pratar med andra.

 • Hen ändrar och ställer in planerade aktiviteter i sista minuten av skäl som känns oklara/konstiga.

 • Partnern smsar, ringer, håller koll på sociala medier och vill hela tiden veta var hen är.

 • Du har sett bråk och konflikter som eskalerar till att saker går sönder eller att hen slår på andra saker.

 • Hen är konstant orolig för att göra sin partner upprörd eller arg.

Upptäcker du något av detta ska du agera och prata med båda parter enskilt.

ATT TÄNKA PÅ I MÖTET MED DEN UNGA:

Med den som utsätts:

 • Lyssna

 • Trivialisera inte ungas relationer

 • Berätta vilka skyldigheter du har att föra information vidare/anmäla. Tipsa om vilka som eventuellt inte har det (tex idéburna organisationer.)

 • Visa om och om igen att du finns där

 • Fråga flera gånger om incidenter eller varningstecken som oroar dig, även om du inte får något svar de första gångerna så signalerar det att du finns där när hen är redo.

 • Ha den ungas säkerhet i fokus och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att säkra denna

Med den som utsätter:

 • Uppmärksamma och konfrontera. Visa att du ser vad som pågår.

 • Ge stöd i att upphöra med våldet, men var tydlig med att det handlar om brottsliga handlingar som får allvarliga konsekvenser och som man måste ta ansvar för.

1. http://stiritup.eu/wp-content/uploads/2015/06/STIR-Exec-Summary-English.pdf

2. https://www.mucf.se/sites/default/files/gottzen_-_killars_vald_mot_tjejer_i_nara_relationer.pdf

 

materiaL för dig som vill engagera dig mer