Hoppa till innehåll

STÖD

STÖD FÖR DIG SOM FÖRÄLDER ELLER NÄRSTÅENDE VUXEN

Har du en ung person i din närhet som du tror eller vet blir utsatt för våld i sin relation eller som utsätter någon? Att vara förälder i en situation där man misstänker att ens barn är utsatt för våld, eller kanske utövar våld, är ofta svårt och oroligt. Här kan du som förälder eller närstående vuxen få hjälp och stöd. Du kan vara anonym och prata med en av våra psykologer som är vana att möta både unga med de här erfarenheterna och oroliga föräldrar. De finns här för att stötta dig, och det är helt gratis att kontakta oss.

Det kan handla om alltifrån att du vill bolla generella tankar och funderingar kring att ditt barn har inlett en relation, till en mer konkret oro om att ditt barn utsätts för våld eller själv utövar våld. Inga frågor är för små eller för stora och du kan ringa eller maila oss:


Till dig som är förälder och är eller har blivit utsatt för våld i din relation

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och tyvärr har många kvinnor erfarenheter av detta. Inte sällan har man blivit, eller blir, utsatt av pappan till ens barn. Olika beräkningar visar att antalet barn som upplever våld i hemmet är högt, man har tidigare pratat om siffror runt 200 000 barn som upplever våld i hemmet, men i en studie från Allmänna Barnhuset svarade hela 14% av eleverna att de upplevt våld mellan vuxna i familjen. 

Om du har barn som levt med dig i relationer där du blivit utsatt för våld är det av stor vikt att såväl du som barnen får stöd och hjälp att bearbeta det ni varit med om. Ibland kan omgivningen ha varit bra på att uppmärksamma de små barnen men det är lika viktigt att se tonåringarna. Att ha upplevt våld hemma påverkar barn negativt på flera sätt och kan öka risken för att själv bli utsatt eller utöva våld i sina egna relationer – därför är det viktigt att se till att även de äldre barnen får tillfälle att bearbeta dessa erfarenheter samt prata om egna relationer som de kanske haft, har eller kommer att ha och hur de tänker kring det.

Om du blir utsatt för våld just nu är det jätteviktigt att du får det stöd och den hjälp som du behöver. Kom ihåg att det aldrig är ditt fel och det är inte du utan den som utövar våld som är en dålig förälder. Att utsätta ett barn för att se eller höra vissa brottsliga gärningar, såsom vålds-, frids- och sexualbrott i en nära relation är numera ett brott som kallas barnfridsbrott. Den som utövar våldet begår alltså inte bara ett brott mot den som utsätts, utan även mot de barn som upplever våldet. Här kan du läsa mer om vad brottet innebär.

Du har rätt till stöd och skydd av socialtjänsten i den kommun där du bor. För att få stöd och hjälp – kontakta din närmaste kvinnojour här. De kan hjälpa dig och de lyssnar och tror på dig. 

Hos polisen kan du göra en anmälan om brott. De ansvarar för att utreda det du anmäler. Här kan du läsa mer om vad brott i nära relation kan vara. Här finns också mycket bra information om hur en anmälan går till och vad som händer efter en anmälan. Att anmäla ett brott kan kännas svårt av flera anledningar. Men både du och dina barn har rätt till och förtjänar ett liv fritt från våld. Ni har också rätt till ett målsägandebiträde under rättsprocessen. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med advokater som är vana vid att arbeta med den här typen av brott.