Hoppa till innehåll

STÖDJA

DU SOM VUXEN KAN VARA ETT AVGÖRANDE STÖD

Du som förälder har en viktig roll och kan vara ett avgörande stöd om ditt barn blir utsatt för våld i sin relation. Hur du reagerar på vad ditt barn berättar är otroligt viktigt – att ta barnets erfarenheter på allvar och vara en trygg vuxen är väldigt betydelsefullt. Som förälder eller närstående vuxen har du ett ansvar, men också en möjlighet, att kunna upptäcka våldet och försöka hjälpa den unga. 

Som förälder kan man tro att ens barn inte vill att man ska lägga sig i, men många unga som utsatts för våld berättar att de önskar att föräldrarna hade hjälpt mer och vågat fråga. Det är viktigt att som förälder inte ge upp om man först möts av motstånd.

84%

av föräldrar anser sig ha ingen eller liten kunskap om våld i ungas relationer.

Förutom att vara där för barnet kan man som förälder också se till att skolan hjälper till mer. Om ditt barn till exempel har missat skolan på grund av utsattheten eller inte klarat att hänga med, har skolan skyldighet att erbjuda pedagogiskt stöd. Där kan du som förälder hjälpa till genom att prata med skolan, så att ditt barn får möjlighet att ta igen den missade tiden och förhoppningsvis mildra konsekvenserna för hens skolgång. Om barnets partner går i samma skola eller klass kan det också vara viktigt att prata med skolan – detta är viktig information och något som är vuxnas ansvar att agera på.

De unga som vi möter både på ungarelationer.se och på vår mottagning beskriver ofta att de hade önskat mer stöd av sina föräldrar och att de också hade behövt att föräldrarna varit mer involverade och haft mer kunskap så att de lättare hade kunnat upptäcka vad som pågick.


Bra att komma ihåg:

Skuldbelägg inte den som utsätts utan lägg ansvaret där det hör hemma – hos den som utövar våldet. Var noga med att inte säga saker som att ”varför har du stannat/inte lämnat?”, eller försöka mildra pågående våld genom att få den utsatta att ändra på sig. Till exempel säga att hen kanske bara kan strunta i att träffa sina kompisar så ofta, så att partnern slipper känna sig svartsjuk. Allt detta sker ofta utifrån en välvilja och en vilja att skydda men leder bara till mer skuld, skam och ansvar på den som utsätts.

Fokusera på barnets berättelse och känslor. Låt inte din oro göra att du blir arg på ditt barn utan försök att hantera dina känslor utan att de går ut över barnet. Du kan också vända dig till oss på ungarelationer.se/förälder, vi finns här för att stötta och hjälpa dig. 

Förminska inte våldet. Ofta känns det skrämmande att inse att ens barn varit utsatt för allvarligt våld, vilket kan göra att man slår ifrån sig och ifrågasätter om det verkligen kan vara så illa som den unga beskriver. Men det är viktigt att du tror på barnet och inte förminskar hens upplevelse av våldet.

Psykiskt våld kan medföra allvarliga konsekvenser och vara precis lika skadligt som fysiskt våld.

Det finns några fler saker som kan vara bra att tänka på i mötet med den unga.

Med den som utsätts för våld i sin relation:

Lyssna. 

Förminska inte ungas relationer.

Bli inte arg.

Kom ihåg att den som utsätts ofta bär på känslor av skuld och skam och anklagar sig själv för att den är utsatt. Då är det viktigt att inte spä på den känslan oavsett om den unga kanske gjort saker som den inte borde, t.ex varit onykter, varit på plaster den inte borde varit på eller umgåtts med personer som den egentligen inte ska. 

Ha den ungas säkerhet i fokus och vad som behöver göras för att hen ska vara trygg.   

Försök ha en förståelse för att det kan vara svårt att lämna – det digitala våldet kan göra det extra svårt. Många tror att det bara är att lämna en relation, särskilt när våldet har ”upptäckts”, tyvärr är det av olika anledningar oftast inte så enkelt. Här kan du läsa mer om det.

Visa om och om igen att du finns där.

Tipsa om ungarelationer.se

Unga känner ofta ett stort ansvar för sin omgivning och det är inte ovanligt att man inte vill ”belasta” sin omgivning med att till exempel berätta om hur allvarligt eller vanligt våldet varit/är. Man kan också vara orolig för att partnern ska bli polisanmäld och liknande. Därför kan det vara bra att tipsa om att man kan chatta med oss på ungarelationer.se helt anonymt och du kan också tipsa om till exempel tjej- och ungdomsjourer i er närhet eller killar.se.

Med den som utsätter sin partner för våld:

Uppmärksamma och konfrontera. Visa att du ser vad som pågår.

Var tydlig med att, oavsett vad den unga uppger som orsaker till att hen utövar våld, så är våldet aldrig okej som reaktion eller lösning. 

Ge stöd i att upphöra med våldet, men var tydlig med att det handlar om brottsliga handlingar som får allvarliga konsekvenser och som man måste ta ansvar för.

Ta kontakt med socialtjänsten i er kommun, de har en skyldighet att erbjuda insatser till den som utövar våld. 

Du kan också tipsa om ungarelationer.se. Även den som utövar våld kan vända sig till oss och chatta anonymt. Finns man i Stockholmsområdet kan man också komma till vår mottagning för samtal.

Det finns också andra verksamheter som den unga kan vända sig till. Organisation MÄN driver plattformen killar.se som vänder sig specifikt till killar. De har bra kunskap och är vana att möta unga killar i behov av hjälp och stöd. Man kan också vända sig till Välj att sluta, som är en anonym telefonlinje för den som är över 18 år och vill förändra ett våldsamt beteende. 

Här kommer några fler viktiga tips och medskick från de unga vi möter:

STÅ KVAR

Det kanske allra viktigaste som de unga framhåller i samtalen är betydelsen av att omgivning och föräldrar står kvar och inte går med på den isolering som våldsutövaren ofta vill få till. Även om man som förälder känner att det är hopplöst för att man får så lite respons är det viktigt att fortsätta finnas där, fortsätta fråga och fortsätta säga att man är där, oavsett när barnet är redo att berätta eller ta emot hjälp, och att man aldrig kommer att bli arg på den som utsatts för något som hänt.

En kort tidsfrist med möjlighet att lämna

Flera av de unga som vi möter berättar att det fanns ett litet fönster i början av relationen där man upplevde att det fortfarande hade gått att lämna relationen om till exempel ens föräldrar hade förstått mer om vad som pågick och varit lite mer aktiva i att prata med om relationen och vad de misstänkte, oroade sig för eller såg.

Ta hjälp av Stödcentrum för unga brottsoffer

De finns runtom i Sverige och är just ett stöd för unga som blivit utsatta för brott.

Kunskap

De unga återkommer till vikten av att vuxna måste lära sig mer om våld i ungas relationer och hur det kan se ut. I en undersökning som SIFO Kantar genomförde åt oss med 1000 föräldrar och 1000 barn så uppgav 84% av föräldrarna att man ansåg sig ha ingen eller liten kunskap om våld i ungas relationer.

Om en polisanmälan blir aktuell

Se till att få ett bra målsägandebiträde. De unga som har en positiv upplevelse av en rättsprocess har ofta tidigt fått ett bra och engagerat målsägandebiträde tidigt i processen. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig komma i kontakt med kunniga och kompetenta advokater.

Det finns en kluvenhet som man behöver få hjälp med

De unga beskriver ofta att de vet att det är nåt som inte är bra i relationen men att man ändå inte vill lämna. Det kan då vara viktigt att få veta att det finns forum där de kan berätta om sina känslor utan press och själva avgöra vad de vill att nästa steg ska vara. Därför är anonyma chattstöd som till exempel ungarelationer.se ofta ett viktigt steg i att kunna bolla sina känslor och tankar och få sätta ord på vad man upplever.

Möter du unga i ditt arbete?

Här finns tips om hur du kan lyfta bemöta och stödja unga som utsätter någon för våld, eller själva utsätts för våld.