Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Vi värnar din integritet!

”Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.” – Artikel 12, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Din personliga integritet är viktig för Stiftelsen 1000 Möjligheter (nedan ”1000 Möjligheter”) och vi ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. För att vi ska utveckla vår verksamhet, erbjuda tjänster och utbildningar samt kommunicera våra projekt behöver vi behandla personuppgifter.

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som 1000 Möjligheter behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas, dina rättigheter m.m. Denna policy gäller alla Stiftelsen 1000 Möjligheters verksamheter såsom Ungarelationer.se och Ellencentret.se Vi kan komma att göra ändringar i denna policy. Senast uppdaterade policy kommer alltid att finnas tillgänglig på ungarelationer.se.

Personuppgiftsbehandling

För att vi ska kunna erbjuda och förbättra våra tjänster som till exempel projekt, insamling och event behöver vi behandla dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du förstår och känner dig trygg i den personuppgiftshantering vi företar. Den här integritetspolicyn syftar till att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och vilket ansvar vi har för dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ anses utgöra personuppgifter. När du kontaktar oss, ger en gåva, gör ett köp i vår gåvoshop, beställer klassrumsmaterial, ingår samarbete, söker jobb eller anmäler dig till ett event eller något av våra nyhets- eller informationsutskick tillhandahåller du dina personuppgifter till oss.

Personuppgifterna kan bestå av namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, och ansökningshandlingar så som CV. Vidare behandlas information om hur du använder Ungarelationers hemsida (hur du nådde och lämnade sidan), IP-adress och geografisk information.

1000 Möjligheters hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”). Det innebär bland annat att 1000 Möjligheter inte behandlar dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår verksamhet, eller i andra än nedan angivna syften. 

Personuppgiftsansvarig:

Stiftelsen 1000 Möjligheter, organisationsnummer 802478-3436 (Eriksbergsgatan 46, 114 30 Stockholm) telefon: 0735-112209, e-post: info@1000ojligheter.se) är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Här följer en kort sammanställning över dina rättigheter:

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt till att veta om vi har dina personuppgifter, och om så är fallet kommer vi informera dig om hur de behandlas. Du har rätt att begära kopior på dessa.

Rätt till rättelse

Om du anser att våra uppgifter om dig inte är korrekta så har du rätt att begära dem rättade. Om något saknas kan du begära att information läggs till.

Din rätt till invändning

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi då inte kan visa att våra skäl för behandlingen väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att dina personuppgifter hos oss raderas. Det kan till exempel vara att du anser uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in för eller behandlingen grundar sig på ditt samtycke som du nu vill dra tillbaka.

1000 Möjligheters behandling av personuppgifter

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därutöver skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Nedan presenteras de olika behandlingarna var för sig – så att du enkelt kan läsa om den personuppgiftsbehandling som är aktuell just för dig.

Vad vi använder dina uppgifter till:

För att vi ska behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning – det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig krävs det att den är nödvändig.

• för att fullfölja avtalet med dig

• för att fullfölja en för 1000 Möjligheter rättslig förpliktelse Behandlingen av dina personuppgifter får också göras

• efter en intresseavvägning där 1000 Möjligheters intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd

• sedan du lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta oss.

Vi behandlar dina personuppgifter

1. När du anmäler dig till nyhetsbrev

2. När du handlar i vår gåvoshop

3. När du ger en donation

4. Samarbeten eller potentiella samarbeten

5. När du beställt vårt skolmaterial

6. När du använder vårt skolmaterial

7. När du anmäler dig till ett event, konferens eller övrig utbildning

8. När du söker jobb eller praktik hos oss

9. När du kontaktat oss

10. När du finns med på bild, film eller ljudinspelning

11. När du nominerar eller blir nominerad till vårt stipendium

12. Vår användning av cookies

1. När du anmäler dig till nyhetsbrev

Vilket ändamål har vi?

Marknadsföra våra tjänster, events, projekt och övrigt innehåll i vår

marknadsföring till dig. Vilka uppgifter kan behandlas?

• Namn

• E-postadress

Hur använder vi uppgifterna?

• För att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig via den epostadress du har angivit.

• Uppgifterna kommer att delas med verktyget för nyhetsbrev (personuppgiftsbiträde). Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR och säkerställer därigenom god säkerhet för dina personuppgifter.

• Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon tredje part, om vi inte har skyldighet enligt lag att göra så.

• Vi kommer inte att sälja eller överföra dina personuppgifter vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

Rättslig grund.

Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att kunna skicka dig det nyhetsbrev som du anmäler dig själv till som prenumerant.

Lagringstider: Vi i behandlar dina personuppgifter under den tid du är prenumerant på nyhetsbrevet. Du kan själv när som helst avsluta dina prenumerationer genom att antingen följa den länk som finns i varje nyhetsbrev eller kontakta info@1000mojligheter.se När du avslutar din prenumeration upphör vår behandling av dina personuppgifter.

2. När du ger en gåva, blir månadsgivare eller handlar i vår gåvoshop

Vilket ändamål har vi?

Hantera beställning/köp, erbjuda dig relevanta tjänster, utveckla och förbättra vårt sortiment. 

Vilka uppgifter kan behandlas?

• Namn

• E-postadress

• Adress

• Kortuppgifter

Hur använder vi uppgifterna?

• För att skicka varor och fakturor till den adress du har angivit.

• För att erbjuda tjänster vi tror passar dig.

Rättslig grund

Fullgörande av avtal: Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringstider

Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 24 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Fakturauppgifter sparas enligt bokföringslagen.

3. När du ger en donation

Vilket ändamål har vi?

Insamling av medel till aktiva projekt inom 1000 Möjligheters verksamhet.

Vilka uppgifter kan behandlas?

• Namn

• E-postadress

• Adress

• Telefonnummer

• Kortuppgifter

Hur använder vi uppgifterna?

• För att ta emot och registrera gåvor och donationer.

• För att möjliggöra god service och erbjuda dig relevant information. Observera att du när som helst kan tacka nej till fortsatt kontakt med oss.

• För att genomföra analyser med syfte att kostnadseffektivisera vårt insamlingsarbete.

Rättslig grund

Fullgörande av avtal samt berättigat intresse: Behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal om exempelvis månadsgivande. Vidare behandlas dina uppgifter utifrån berättigat intresse och enligt syftet ovan.

Lagringstider

Från att donationen har genomförts och för en tid om 36 månader därefter.

4. Samarbeten eller potentiella samarbeten

Vilket ändamål har vi?

Utveckla 1000 Möjligheters verksamhet på bästa sätt samt skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle tillsammans med dig.

Vilka uppgifter kan behandlas?

• Namn

• E-postadress

• Adress

• Telefonnummer

Hur använder vi uppgifterna?

• För att ha fortsatt kontakt med dig.

• Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår verksamhet kan dina personuppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, som referens i fakturor eller liknande.

Rättslig grund

Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna upprätthålla ett pågående samarbete eller ta initiativ till ett kommande.

Lagringstider

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har ett pågående samarbete eller planer på ett kommande och i 12 månader efter.

5. När du beställt vårt skolmaterial

Vilket ändamål har vi?

Hantera din beställning, erbjuda dig relevanta tjänster, utveckla och förbättra våra projekt.

Vilka uppgifter kan behandlas?

• Namn

• E-postadress

• Adress

• Telefonnummer

Hur använder vi uppgifterna?

• För att fullgöra vårt avtal med dig.

• För att möjliggöra god service och erbjuda dig relevant information. Observera att du när som helst kan tacka nej till fortsatt kontakt med oss.

• För att genomföra analyser utifrån det material du beställt.

Rättslig grund

Fullgörande av avtal: Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringstider

Från att beställningen mottagits och för en tid om 24 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden samt enligt syften beskrivna ovan. Därefter gallras eller anonymiseras information som inte längre är nödvändig för oss. 

6. När du använder vårt skolmaterial

Vilket ändamål har vi?

Utveckla och förbättra våra projekt, rapportera till bidragsgivare. Vilka uppgifter kan behandlas?

• Namn

• E-postadress

• Adress

• Telefonnummer

Hur använder vi uppgifterna?

• När du deltar i vår verksamhet används dina personuppgifter för att kunna genomföra verksamheten, t.ex. tillgodose önskemål eller uppfylla

redovisningskrav.

• För att möjliggöra god service och erbjuda dig relevant information. Observera att du när som helst kan tacka nej till fortsatt kontakt med oss.

• För att genomföra analyser utifrån hur du använder vårt material.

Rättslig grund

Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna utveckla våra produkter på ett sätt som vi tror har betydelse för dig och vårt gemensamma mål.

Lagringstider

Från att beställningen mottagits och för en tid om 24 månader därefter enligt syften beskrivna ovan.

7. När du anmält dig till ett event, konferens eller övrig utbildning

Vilket ändamål har vi?

Att på bästa sätt genomföra vår verksamhet och tillgodose dina behov och önskemål.

Vilka uppgifter kan behandlas?

• Namn

• E-postadress

• Adress

• Telefonnummer

• Eventuella allergier (känslig uppgift)

Hur använder vi uppgifterna?

• När du deltar i vår verksamhet används dina personuppgifter för att kunna genomföra verksamheten, t.ex. tillgodose dina önskemål.

• För att möjliggöra god service och erbjuda dig relevant information. Observera att du när som helst kan tacka nej till fortsatt kontakt med oss.

• För att genomföra analyser utifrån din utvärdering.

Rättslig grund

Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som vi tror har betydelse för dig och vårt gemensamma mål.

Lagringstider

Inför, under och efter event/konferens/utbildning, så länge uppgifterna krävs för administration, dvs utskick av material och utvärderingsblanketter. Därefter gallras eller anonymiseras information som inte längre är nödvändig för oss. 

8. När du sökt jobb eller praktik hos oss

Vilket ändamål har vi?

Att välja mest lämpad individ till uppgiften samt att administrera anställning samt praktik.

Vilka uppgifter kan behandlas?

• Namn

• Personnummer

• E-postadress

• Adress

• Telefonnummer

• Bild (vid anställning)

Hur använder vi uppgifterna?

• För att bedöma om du är den vi söker för erbjuden tjänst och för att ta kontakt med dig.

• För att kunna erbjuda dig relevanta tjänster.

• När du är anställd eller gör din praktik hos oss används dina personuppgifter för personaladministration, löneadministration, tillgodose din fysiska säkerhet, men även att tillgodose vår IT- och informationssäkerhet.

• För att kommunicera våra medarbetare till extern part via ex. hemsida noch nyhetsbrev.

Rättslig grund

Fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse samt berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att vi ska genomföra rekrytering och administrera din tjänst samt för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som vi tror har betydelse för dig och vårt gemensamma mål.

Lagringstider

Vi sparar dina uppgifter inför, under och efter rekrytering för att kommunicera med dig. Vid anställning sparas dina uppgifter tills avslutad tjänst och därefter 12 månader. Lönespecifikationer sparas enligt bokföringslagen.

9. När du kontaktat oss

Vilket ändamål har vi?

Att på effektivt sätt upprätthålla kontakten med våra aktuella samarbeten.

Vilka uppgifter kan behandlas?

• Namn

• E-postadress

• Adress

• Telefonnummer

Hur använder vi uppgifterna?

• För att svara på ditt ärende och hantera frågor.

• För att när du ringt eller e-postat någon av våra anställda möjliggöra god service och erbjuda dig relevant information. Detsamma gäller när vi epostat dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till fortsatt kontakt med oss.

• För att följa upp ditt ärende.

Rättslig grund

Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som vi tror har betydelse för dig och vårt gemensamma mål.

Lagringstider

Dina personuppgifter behandlas så länge du har en relation med oss. Därefter gallras eller anonymiseras information som inte längre är nödvändig för oss. Undantag är bokföringslagen om dina uppgifter förekommer i exempelvis fakturor. 

10. När du finns med på bild, film eller ljudinspelning

Vilket ändamål har vi?

Att på ett relevant och positivt sätt kommunicera vår verksamhet till en intresserad allmänhet.

Vilka uppgifter kan behandlas?

• Bild av dig

• Film med dig

• Din röst på ljudinspelning

Hur använder vi uppgifterna?

• För att visa hur vårt arbete och våra projekt fungerar via t.ex. hemsida, rapporter eller ansökningar.

• För kommunikation i sociala medier.

Rättslig grund

Samtycke och berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som vi tror har betydelse för dig och vårt gemensamma mål. När det gäller bild, film eller ljudinspelning som rör dig som är under 15 år behandlar vi dina personuppgifter efter samtycke som tydligt uttrycker syftet med behandlingen och är frivilligt. Detta samtycke går när som helst att återkalla. När det gäller bild, film eller ljudinspelning som rör dig som är över 15 år gäller berättigat intresse.

Lagringstider

Dina personuppgifter behandlas tills du återkallar samtycke eller tills avslutat projekt. Tryckta bilder, publicerade filmer och kommunikation via sociala medier etc. sparas tills du meddelar att bilden/filmen/ljudinspelningen med dig ska raderas. Bilder, filmer och ljudinspelningar med känslig information hanteras med extra försiktighet.

11. När du nominerar, blir nominerad eller mottar vårt stipendium

Vilket ändamål har vi?

Att du ska kunna nominera stipendiater och möjliggöra utdelning av stipendier.

Vilka uppgifter kan behandlas?

• Namn

• E-postadress

• Adress

• Telefonnummer

• Kontouppgifter

Hur använder vi uppgifterna?

• För att ta emot och administrera dina nomineringar av våra stipendier och utifrån det välja bäst lämpade mottagare.

• För att läsa på om och eventuellt kontakta dig som blir nominerad.

• För att administrera utdelning och uppföljning av stipendier.

Rättslig grund

Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som vi tror har betydelse för dig och vårt gemensamma mål.

Lagringstider

Dina personuppgifter behandlas till dess att beslutsprocessen är avklarad (gäller stipendienomineringar) och en tid efter utdelning av stipendium för administration och uppföljning (gäller stipendiemottagare).

12. Vår användning av cookies

Vilket ändamål har vi?

För att förbättra din upplevelse på vår hemsida.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och kontaktuppgifter. På 1000 Möjligheter.se, Ungarelationer.se samt Ellencentret.se använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Permanenta cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar tillgången till vår webbplats, mäter trafiken och ligger som underlag för analys och statistik över hur du som besökare interagerar med webbplatsen. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter.

Vi använder oss av Google Analytics för att analysera din användning av våra tjänster. Vi samlar in: hänvisningsadress, datum och tid för besöket, typ av webbläsare, geografisk placering, språk och version för webbläsarens mjukvara, uppgifter om programvara och hårdvara.

1000 Möjligheter kan visa filmer från vår Youtube-kanal som är inbäddad på webbplatsen. I samband med att filmerna spelas upp används cookies av Youtube. Det är ingen information som vi har tillgång till eller lagrar.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies.

Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Rättslig grund

Berättigat intresse: För av att bedriva marknads- och kundanalys, metod och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver vi behandla dina personuppgifter enligt ovan.

Lagringstider

Hur länge dina personuppgifter behandlas beror på vilken tid av cookie som är aktiverad.

Klagomål

Om du är missnöjd och har klagomål på någon del av 1000 Möjligheters behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.sedatainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer: 08 657 61 00).