Hoppa till innehåll

Killars våld mot tjejer

Nästan var fjärde tjej i Sverige har varit utsatt för våld i sin relation. Våld i ungas relationer kan vara precis lika allvarligt som våldet i vuxnas relationer, men tyvärr tas det ofta inte på lika stort allvar och många – både unga och vuxna – vet inte hur vanligt det är. 

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer

Våld i ungas relationer kan se ut på olika sätt, men oftast handlar det om att en kille utsätter en tjej. Beteenden av makt, våld och kontroll börjar ofta tidigt och kan utvecklas om man inte sätter stopp för dem. Detta kan i sin tur sedan utvecklas till det man kallar för mäns våld mot kvinnor, som innebär att en man utsätter sin flickvän, sambo, fru eller ex för någon form av våld. Mäns våld mot kvinnor är ett stort och allvarligt problem, och en av de viktigaste sakerna man kan göra för att förändra hur det ser ut är att jobba mot killars våld mot tjejer. 

Genom att arbeta mot killars våld mot tjejer kan vi få slut på våldet som redan pågår och samtidigt förebygga framtida våld och de allvarliga, ibland dödliga, konsekvenser som det kan leda till.

Här kan du läsa mer om olika sorters våld och våldets konsekvenser.

Hur kan vi motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer?

Killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer behöver resurssättas och prioriteras – vi behöver ett starkare arbete på många fronter om vi ska nå en värld där ingen ung utsätts i sin relation. Vi behöver bland annat: 

  • Stärka stöd och hjälp till unga som utsätts. Den nationella stödlinjen som vi har på ungarelationer.se visar att behovet av stöd och hjälp, men också av förebyggande insatser, är väldigt stort.
  • Öka kunskapen om våldet. Trots att våld i ungas relationer är vanligt förekommande är det många, såväl unga som vuxna, som inte vet hur olika sorters våld kan se ut och vilka varningstecken man ska vara vaksam på. Genom att ha kunskap om killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer kan vi lättare förstå, ingripa och förebygga våld.
  • Vi behöver lagföra unga förövare. Genom att lagföra de unga som begår brottsligt våld kan vi markera att våldet är oacceptabelt och samtidigt sätta in behandlande insatser som kan få våldet att upphöra.

Läs om fler viktiga åtgärder i vår rapport här.  

Varför pratar vi om just “killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer”?

På ungarelationer.se pratar vi mycket om killars våld mot tjejer, men också om våld i ungas relationer. Anledningen till att vi pratar om det just på det här sättet är för att vi ser, både i vårt eget arbete med unga och i nationell samt global statistik, att våld i nära relationer oftast består av att en kille eller man utsätter en tjej eller kvinna. På ett strukturellt plan är detta alltså det vanligaste våldet inom relationer. Många rapporter visar också att våldet som tjejer och kvinnor utsätts för ofta är grövre, upprepat, mer sexualiserat och får allvarligare konsekvenser.

Vi tycker att det är viktigt att belysa strukturen bakom det våld som i huvudsak drabbar tjejer och kvinnor världen över. Detta betyder dock inte att det inte kan se ut på andra sätt, eller att annat våld är okej. Tjejer kan utöva våld mot killar, och det förekommer också våld i samkönade och queera relationer. Våldet kan se ut på olika sätt, men oavsett hur det tar sig uttryck eller vem förövaren är så är det aldrig okej. 

En stor del av vårt arbete består av att erbjuda hjälp och stöd till unga som utsätts för våld, som själva utövar våld eller är kompis till någon utsatt/någon som utövar våld. För oss är det självklart att alla ska ska ha tillgång till stöd och hjälp, oavsett kön eller könsidentitet. Vår chatt här på ungarelationer.se är öppen för alla som behöver hjälp och stöd, och det är även vår mottagning som finns i Stockholm där vi också kan erbjuda traumabehandling. Vi verkar för ett jämställt samhälle där alla har rätt till ett liv fritt från våld!