Utsatt för våld som...

Även om våldet kan se precis likadant ut oavsett kön, sexualitet. et.c. på de som utsätter eller utsätts så kan det även finnas vissa skillnader. Läs mer om vad du kan tänka på om du blir utsatt för våld och är HBTQ, har en funktionsvariation, har vuxit upp med våld i hemmet eller kanske utsätts av familj eller släkt.

Read More
Porr

Många som tittar mycket på porr upplever att de blir negativt påverkade. Ett ord för att bli negativt påverkad av porr är att bli porrskadad. Det är vanligt att porr innehåller förnedring och andra handlingar som inte känns bra att titta på, den känslan är viktig att ta på allvar.

Read More
PorrLouise Stigell
Vad är en schysst relation?

När är relationen schysst och bra och när är den oschysst och dålig? Alla relationer går upp och ner och ingen relation är perfekt. I en schysst relation blir ni bättre på att lyssna på, förstå och kommunicera med varandra. I en schysst relation tar ni hand om både er själva och varandra. Relationen är positiv (konstruktiv) och ger energi, istället för att vara negativ (destruktiv) och ta energi.

Read More
RelationerLouise Stigell
“Jag utsätter den jag är tillsammans med”

Är du orolig att du är en förövare, och behöver stöd för att sluta utsätta din pojk- eller flickvän? Kanske mår du inte bra i relationen, och känner ångest, oro, besvikelse eller skam över dina handlingar. Här kan du lära dig känna igen varningstecken i ditt beteende, och få hjälp och stöd att bli en schysstare partner.

Read More
Jag utsätterLouise Stigell
Om våld i relationer

Var går gränsen mellan ett dåligt förhållande och våld? Några kännetecken är att våldet döljs, ursäktas och bortförklaras. Många som utsätts beskriver det som att de är i en “destruktiv relation” där de utsätts för små och stora övergrepp under en längre tid. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt eller digitalt. Alla kön kan utsätta och utsättas.

Read More
RelationerLouise Stigell
Olika sorters våld

Var går gränsen mellan ett dåligt förhållande och våld? Det är både svårt och lätt att svara på. Vi delar in våld i 4 kategorier: Psykiskt, fysiskt, sexuellt och digitalt våld. Här kan du läsa mer om dem.

Read More
VåldLouise Stigell