Posts in Jag blir utsatt
Utsatt för våld som...

Även om våldet kan se precis likadant ut oavsett kön, sexualitet. et.c. på de som utsätter eller utsätts så kan det även finnas vissa skillnader. Läs mer om vad du kan tänka på om du blir utsatt för våld och är HBTQ, har en funktionsvariation, har vuxit upp med våld i hemmet eller kanske utsätts av familj eller släkt.

Read More