Posts in Jag utsätter
“Jag utsätter den jag är tillsammans med”

Är du orolig att du är en förövare, och behöver stöd för att sluta utsätta din pojk- eller flickvän? Kanske mår du inte bra i relationen, och känner ångest, oro, besvikelse eller skam över dina handlingar. Här kan du lära dig känna igen varningstecken i ditt beteende, och få hjälp och stöd att bli en schysstare partner.

Read More
Jag utsätterLouise Stigell