Utsatt för våld som...

 

Utsatt för våld som HBTQ

Även om våldet kan se precis likadant ut oavsett kön eller sexualitet på de som utsätter eller utsätts så kan det även finnas vissa skillnader. Homofobi och fördomar kan göra den som är hbtq utsatt på andra vis. Den som använder våld kan till exempel hota med att “outa” den andra, om den inte är ute eller öppen med din sexualitet eller könsidentitet. Dessutom kan en kan vara mer isolerad och utlämnad åt sin partner från början på grund av att familjen inte accepterat en, eller att en flyttat från en liten ort till en större för att “kunna” vara öppen med sin läggning. En kan ha många gemensamma vänner vilket kan göra det svårare att berätta om våldet för vännerna.

Det kan kännas svårt att söka hjälp om en är rädd att mötas av okunskap och fördomar, som till exempel att en tjej eller transkille inte kan bli utsatt av sin flickvän. Det är viktigt att verksamheter jobbar mot fördomar och med en god kunskap om våld mot unga personer som är hbtq.

Vi här på ungarelationer.se och många andra tjej-, ungdoms-, och transjourer har hög hbtq-kompetens. Chatta med oss om du vill ha hjälp eller stöd eller bara vill bolla några tankar kring hur det är i din relation.

Utsatt för våld som funktionsvarierad

Att ha en psykisk eller fysisk funktionsvariation kan innebära att vara beroende av människor, hjälpmedel eller mediciner i sin vardag. Till exempel kan en pojkvän eller flickvän vara ett viktigt psykiskt eller fysiskt stöd. Partnern kan få ett maktövertag som hen kan missbruka psykiskt, fysiskt eller sexuellt. En flickvän eller pojkvän kan också rikta in sig på personens hjälpmedel och mediciner, till exempel genom att gömma dessa.

Att söka stöd efter att ha utsatts för våld och övergrepp kan kännas ännu svårare om en möts av okunskap och fördomar. Till exempel kan en mötas av fördomar om att man inte tror att personer med fysisk funktionsvariation har en aktiv sexualitet och alltså inte kan utsättas för sexuellt våld. detta är såklart inte sant. Tyvärr kan en funktionsvarierad person bli utsatt för alla olika typer av våld och mycket visar också på att en kan vara extra utsatt. Det är viktigt att verksamheter jobbar mot fördomar och för ökad kunskap om våld mot unga med funktionsvariation. Hos oss kan du chatta med volontärer som vet att våld tyvärr kan drabba alla oavsett funktionsvariationer.

Utsatt för våld utan stöd från familjen

Den som har en kontrollerande familj eller släkt med starka hedersnormer kan sakna stöd från familjen för att lämna en våldsam partner då de kan anse att skilsmässa och separation är skamligt. Om partnern från början inte accepterats av familjen kan det göra att den som utsätts är särskilt isolerad och i behov av stöd utifrån. Kanske är den relation där man blir utsatt själva anledningen till att man redan brutit all kontakt med sin familj. En annan extra svårighet kan vara att den man är eller varit tillsammans med kan hota att avslöja saker till familjen som den vet att familjen inte kommer acceptera, som en del av ett psykiskt våld.

Det kan kännas svårt att söka hjälp om en är rädd att mötas av okunskap och fördomar, som till exempel att det bara är att prata med en kontrollerande förälder så kommer den att förstå. Det är viktigt att verksamheter jobbar mot fördomar och för ökad kunskap om våld mot unga personer som lever i, eller vuxit upp i, en hederskontext. Chatta med oss om du behöver stöd eller hjälp, vi som bemannar chatten ha kunskap om våld och hedersnormer.

Uppvuxen med våld hemma

Det finns tyvärr många barn och unga som växer upp med våld i sitt hem. Det vanligaste är att pappa eller styvpappa slår och utsätter mamma. Att ha vuxit upp med våld kan göra att du som ung har påverkats på många olika vis. Kanske har du fått ta mycket extra ansvar för dig själv och dina syskon? Kanske även för dina föräldrar? Kanske har du själv blivit slagen. Att ha med sig sådana erfarenheter kan påverka hur du själv ser på en relation. En del blir extra vaksamma på allt som skulle kunna påminna om hur det var hemma; höga röster, skrik och hot tex. En del har kanske aldrig fått hjälp och stöd att bearbeta sina upplevelser och kanske har man själv fått en uppfattning om att en relation faktiskt kan innehålla våld och att det är “normalt”. Det kan också vara så att du blir extra beroende av den du är tillsammans med för att det är ”bråkigt” hemma och du vill ”komma bort” hemifrån.

Om du sen blir utsatt i din egen relation kan det kännas som att det ändå är ”värt” det för att slippa vara hemma. Men du ska aldrig behöva utstå våld för att slippa ifrån något annat – du är värd att få vara i en relation som är bra, sund och fri från våld. Chatta med oss anonymt om du har tankar, frågar eller vill ha stöd kring detta.

 

Läs mer:

 

☛ Känner du någon som borde se detta? Dela gärna sidan med dem!