Hoppa till innehåll

KUR

Kunskapscentret för ungas relationer – KUR

Kunskapscentret för ungas relationer (KUR) ska fokusera på frågorna om killars våld mot tjejer, våld i ungas partnerrelationer och faktorer av betydelse för ungas relationer såsom pornografi, psykisk ohälsa samt våldsutsatthet och våldsutövande. Det ska samla, stödja och tillgängliggöra kunskap och forskning och vara drivande i ovan nämnda frågor. Kunskapscentret har en expertgrupp bestående av ledande forskare och sakkunniga på området till sin hjälp.

KUR kommer att publicera forskning i lättillgängligt format, rapportera nyheter och bedriva påverkan på området samt ta fram och samla metoder för att motverka våld i och främja sunda våldsfria unga relationer.

Den första publikationen som KUR släppt är rapporten “Ett år med ungarelationer.se – erfarenheter och kunskap om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer”.

Expertgruppen

Carolina Överlien – professor NKVTS och Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Linda Jonsson – Lektor på Institutionen för socialvetenskap på Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Anita Kruse – Tidigare chef för VKV Västra Götalands kompetencentrum för våld i nära relation. Nu på NNS – Nationella nätverket för samordningsförbund.

Anna Palm – Överläkare vid kvinnokliniken och ungdomsmottagningen i Sundsvall samt forskare.

Olga Persson – Förbundsordförande för Unizon.

Ulla Thorslund – Leg. psykolog specialiserad på bland annat unga som utsätter andra för sexuella övergrepp.

Erika Gyllenswärd – Polisinspektör och verksamhetsutvecklare Brott i nära relation på Nationella Operativa Avdelningen/Utvecklingscentrum Väst.

Expertgruppens arbete leds av:

Zandra Kanakaris – generalsekreterare på Stiftelsen 1000 Möjligheter som driver ungarelationer.se

Fler namn tillkommer.