Hoppa till innehåll

Psykiskt våld

  Psykiskt våld är när ord och aggressivt beteende används för att pressa dig och begränsa ditt liv. Du kan känna dig rädd, maktlös och värdelös.

  Exempel på psykiskt våld:

  Hot

  Hot är när den du är ihop med säger att hen kommer att skada dig eller sig själv om du agerar på ett visst sätt, till exempel om du gör slut. Hot kan användas för att pressa dig till att göra saker du inte vill.

  Ett vanligt hot är att säga att man ska sprida sexuella eller privata bilder eller att man kommer ta livet av sig om relationen tar slut. Ett hot kan också vara riktat mot någon som betyder mycket för dig, till exempel en familjemedlem eller ett husdjur. Om du är hbtqi+ men ännu inte är ute kan din partner hota med att outa dig. Om du har en kontrollerande familj med starka hedersnormer kan din partner hota att berätta saker om dig som den vet att familjen inte kommer acceptera. Att hota handlar om att kontrollera och skrämma någon. Att anpassa sig efter hotet är ofta en strategi för att skydda sig själv och sina nära och kära, och det kan leda till att du blir mer och mer begränsad i ditt liv.

  Utsätter din partner dig för hot kan du behöva stöd och hjälp att lämna hen. Vi finns här för dig, vi lyssnar och tror på dig.

  Kontroll

  Vill den du är med ha koll på allt du gör? Kollar hen din telefon och sociala medier, eller har åsikter om vad du delar med andra? Känns det som att hen upplever dina vänner som ett hot mot ert förhållande? Vill hen styra vad du har för kläder, din stil eller vad du gör på fritiden?

  Allt det här är kontrollerande beteende. Till slut kanske hen förbjuder vissa saker i ditt liv. Du kan bli allt mer isolerad för att undvika misstänksamheten, anklagelserna och svartsjukan. I vårt samhälle och i till exempel filmer, serier och musik finns en bild av att svartsjuka kan vara ett tecken på intresse eller kärlek. Det finns också en bild av att man ska dela allt med den man älskar. Men du har rätt att hålla saker för dig själv, till exempel dina lösenord till mejl och sociala medier. Att någon du är ihop med isolerar dig eller begränsar din frihet är aldrig okej.

  Manipulation och kränkande kommentarer

  Det är vanligt att den som utsätter säger nedsättande och kränkande kommentarer. Det kan vara när ni är själva eller så att andra hör, till exempel att du är ful, värdelös eller något annat sårande. Det är också vanligt med förminskande kommentarer, till exempel att säga att du är känslig, barnslig och att du överreagerar. Eller att allt är ditt fel, att du får skylla dig själv för det du blir utsatt för.

  Att höra sådant här från den man är ihop med kan skapa känslor av osäkerhet och skam. Att få sin partner att känna så är motsatsen till kärlek och respekt. Det är aldrig ditt fel att du blir utsatt för våld.