Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt


Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” genomförs för tredje året i rad. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och synliggöra våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen pågår under februari och mars månad.

Vilka är vi? Vi som står bakom kampanjen under 2019 är Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se. 

I februari 2019 öppnar ungarelationer.se som är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga mellan 15 - 20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till våldsutsatt och/eller utövare. 

Vad är syftet med kampanjen? Vårt syfte är att väcka eftertanke hos unga. Vi vill att de ska fundera över hur deras relationer ser ut och vad som egentligen är en bra relation eller inte. Eftersom ungdomar är en särskilt utsatt grupp när det gäller våld i nära relationer är det viktigt att uppmärksamma dem. Det handlar dels om att förebygga våldsutsatthet, men också om att upptäcka de som redan är utsatta eller utsätter någon för våld i ungas partnerrelationer. Vi har tagit fram ett kampanjmaterial som riktar sig till unga. Där finns information om vart de kan vända sig om de vill ha råd och stöd eller veta mer om våld i ungas partnerrelationer.