Hoppa till innehåll

För dig som arbetar med unga

Du som arbetar med unga har en avgörande roll i att förebygga, upptäcka och stötta unga när det gäller killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer.

Allt börjar med kunskap

Kunskap är A och O i förebyggandet och bekämpandet av killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Det är viktigt att du som jobbar med unga har kunskap i ämnet – både för att själv ha mer koll och veta hur du ska bemöta unga, men också för att kunna sprida kunskapen vidare.

Tips till dig som arbetar med unga:

 • Läs om killars våld mot tjejer och våld ungas relationer här
 • Du kan också läsa mer i vår kunskapsbank som är anpassad för unga och använda dig av texterna och filmerna i samtal med unga.
 • Vill du arbeta mer aktivt med frågan finns det ett stödmaterial som vi tagit fram tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna i Sverige. Det passar dig som jobbar på till exempel skola, fritidsgård, öppna ungdomsverksamheter, i en idrotts- eller scoutförening eller liknande.
 • Finns du i en verksamhet där det finns möjlighet att sprida kontaktkort eller sätta upp affischer kan du beställa det här.

Förslag på vad du kan tipsa de unga om:

 • Tipsa om vårt quiz Är jag i en schysst relation?
 • Tipsa om vår chatt. De unga vi möter beskriver ofta att de vet att det är nåt som inte är bra i relationen men att man ändå inte vill eller kan lämna och att man av olika anledningar känner att man behöver skydda sin partner. Det kan då vara viktigt att få veta att det finns forum där de kan berätta om sina känslor och upplevelser utan att det omedelbart vidtas åtgärder – därför är anonyma chattstöd som till exempel ungarelationer.se ofta ett viktigt steg i att kunna bolla sina känslor och tankar och få sätta ord på vad man upplever. 
 • Hänvisa unga till vår kunskapsbank.

Faktorer som kan påverka ungas utsatthet

Våld kan se ut på många sätt och drabba olika personer i olika typer av relationer. Det är därför viktigt att verksamheter och personer som arbetar med unga har en kompetens kring olika faktorer som kan påverka utsattheten, som till exempel:

 • Att vara hbtqi+
 • Att ha en funktionsnedsättning
 • Att befinna sig i en hederskontext

Många unga som utsätts för våld upplever att det redan är väldigt svårt att prata om sina erfarenheter, något som förstärks om man också är rädd för att mötas av okunskap och fördomar om ens situation. Det är därför viktigt att verksamheter jobbar mot fördomar och försöker öka kunskapen om hur olika utsattheter samspelar och kan påverka varandra. 

Här kan du läsa mer om olika faktorer som kan påverka ungas utsatthet.

Skolan – en viktig arena för att motverka våld i ungas relationer

Skolan är en viktig arena att titta på när det gäller ansvar och att motverka våld i ungas relationer. Dels med tanke på den tid som unga tillbringar i skolan och dels på grund av det faktum att den utsatta och förövaren kan gå i samma skola eller kanske till och med i samma klass. Trots att våldet ofta kan äga rum i skolan framkommer det i en studie flera exempel där skolor inte reagerat på vad de unga blivit utsatta för. 

Skolan som plattform har en stor möjlighet att hjälpa unga som utsätts för våld – men för detta krävs såväl kunskap som medvetenhet om våld i ungas relationer. Samtidigt krävs aktiva reaktioner: Hur omgivningen, däribland vänner, familj och skolpersonal, reagerar och hanterar situationen kan ha en viktig inverkan på ungas egna reaktioner och motstånd.

Här har vi samlat ett gäng tips för dig som arbetar med unga. Vill du eller din arbetsplats utbilda er mer i frågan kan ni vända er till oss. Vi är vana vid att utbilda både socialtjänst, skola och andra verksamheter som möter unga. Läs mer här eller kontakta oss på info@ungarelationer.se.

Vikten av rutinmässiga frågor

Ett första steg för professionella i arbetet med att förebygga och motverka våld i ungas nära relationer är att börja fråga unga om erfarenheter av våld. Till exempel är elevhälsan och ungdomsmottagningen viktiga i detta, då de ofta har möjlighet att ställa frågor rutinmässigt. Även andra verksamheter som jobbar med barn måste bli bättre på att ställa frågor om våld och öppna upp för samtal. Om man sedan får veta att den unga har upplevt eller utövat våld gäller det att bekräfta och ta den unga på allvar. Om du jobbar med barn och unga kan du hitta information för att uppmuntra och underlätta för yrkesverksamma att rutinmässigt använda ett frågeformulär till unga, med frågor om deras erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, hos Nationella nätverket för samordningsförbund. Under samma länk hittar yrkesverksamma även stöd för att kunna använda frågeformuläret om våld i form av en checklista, metodstöd samt sammanfattningar om ungas våldsutsatthet.

Västra Götalandsregionen är en region som har arbetat länge med att fråga om våld på rutin. Här kan du hitta mer information och material att inspireras av.

ATT TÄNKA PÅ I MÖTET MED DEN UNGA:

Med den som utsätts:

 • Lyssna.
 • Trivialisera inte ungas relationer.
 • Berätta vilka skyldigheter du har att föra information vidare/anmäla. Tipsa om vilka som eventuellt inte har det (t.ex. idéburna organisationer).
 • Visa om och om igen att du finns där.
 • Fråga flera gånger om händelser eller varningstecken som oroar dig, även om du inte får något svar de första gångerna så visar det att du finns där när hen är redo.
 • Ha den ungas säkerhet i fokus –vad behöver göras och vilka åtgärder behöver vidtas för att hen ska vara trygg?
 • Att med barnets vetskap ta kontakt med föräldrarna är också bra. Dock är det mycket viktigt att säkerställa att det då inte finns exempelvis hedersrelaterad problematik i bakgrunden som kan försätta barnet i fara. 

Med den som utsätter:

 • Uppmärksamma och konfrontera. Visa att du ser vad som pågår.
 • Ge stöd i att upphöra med våldet, men var tydlig med att det handlar om brottsliga handlingar som får allvarliga konsekvenser och som man måste ta ansvar för.
 • Var tydlig med att, oavsett vad den unga uppger som orsaker till att hen utövar våld, så är våldet aldrig okej som reaktion eller lösning. 
 • Det finns också andra verksamheter som den unga kan vända sig till. Organisation MÄN driver plattformen killar.se som vänder sig specifikt till killar. De har bra kunskap och är vana att möta unga killar i behov av hjälp och stöd. Man kan också vända sig till Välj att sluta, som är en anonym telefonlinje för den som är över 18 år och vill förändra ett våldsamt beteende. 

Tips!

Titta på UR:s dokumentär Våra unga och våldet. Här finns även en dramaserie samt två poddserier framtagna för unga på samma tema.

Föreläsningar och workshops

Arbetar du i en verksamhet som möter barn och unga, och skulle vilja stärka er kompetens på området? Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar och workshops. Vi har stora vana av att föreläsa både för unga och yrkesverksamma, till exempel inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan, elevhälsan och på ungdomsmottagningar. Kontakta oss på info@ungarelationer.se för mer information, frågor och offertunderlag.