Hoppa till innehåll

Utsatt för våld med funktionsnedsättning

Filmen finns just nu bara tillgänglig på svenska.

Att ha en psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan innebära att man är beroende av människor, hjälpmedel eller mediciner i ens vardag. Den man är ihop med kan då vara ett viktigt psykiskt eller fysiskt stöd. Men partnern kan också få ett maktövertag som hen kan missbruka psykiskt, fysiskt, sexuellt eller ekonomiskt, och hen kan också använda sig av ens hjälpmedel och mediciner i sitt våldsutövande, till exempel genom att gömma dessa.

Att söka stöd efter att ha utsatts för våld och övergrepp kan kännas ännu svårare om man möts av okunskap och fördomar. Till exempel kan man mötas av fördomar som att personer med fysiska funktionsnedsättningar inte har en aktiv sexualitet och alltså inte kan utsättas för sexuellt våld. Detta är såklart inte sant. Tyvärr kan en person med en funktionsnedsättning bli utsatt för samma typer av våld som andra, och mycket tyder på att man i högre grad är utsatt för våld jämfört med personer som inte har en funktionsnedsättning. 

Oavsett hur du känner eller vad du varit med om kan det vara viktigt att ha någon att prata med. Hos oss kan du chatta med volontärer som vet att våld tyvärr kan drabba alla, oavsett funktionsnedsättning. Här kan du också läsa mer om olika typer av våld.