Hoppa till innehåll

Våldets konsekvenser

Att vara utsatt för våld av den man är ihop med påverkar en ofta starkt, och kan kännas jättejobbigt och svårt på många olika sätt. Våldet kan ha konsekvenser som är fysiska, psykiska och sociala. Ibland kan man reagera på våldet direkt, till exempel vid fysiskt våld, men många konsekvenser och svårigheter kan också komma senare. 

Att kroppen och hjärnan reagerar på våldet är ett tecken på att det man varit med om inte är okej, och att man borde ta det på allvar. Det är viktigt att man inte klandrar sig själv för de konsekvenser som våldet orsakat, utan förstår att det är kroppens och hjärnans reaktioner på våldet och att det finns hjälp att få. Kom ihåg att det aldrig är ditt fel om du blivit utsatt för våld.

Våldsutsatthet och fysisk hälsa

Våldsutsatthet kan leda till olika former av fysisk och psykisk ohälsa, och påverka en både på kort och lång sikt. Om man blir utsatt för fysiskt våld kan man till exempel ha blåmärken, svullnader, skador och ärr på kroppen. Våldet kan också ha mer långtgående konsekvenser där bland annat långvariga smärttillstånd och psykosomatiska symptom, det vill säga symptom som är både fysiska och psykiska, kan påverka en under längre tid. Att ofta ha huvudvärk, magproblem eller ont i ryggen eller andra delar av kroppen kan vara konsekvenser av att bli utsatt för våld, även om du inte blivit utsatt för fysiskt våld eller våld mot just de kroppsdelarna. Smärtan kan uppstå på olika ställen i kroppen ändå, som en reaktion på våldet.

Det är viktigt att man söker vård och försöker prata med någon om man blir utsatt för våld eller har blivit det tidigare. Om det känns läskigt att prata med någon man känner eller med en vuxen kan du alltid vända dig anonymt till oss i chatten

Våldsutsatthet och psykisk ohälsa

Att vara utsatt för våld kan påverka ens psykiska hälsa. Det är vanligt att man känner mycket stress, oro och rädsla om den man är ihop med utsätter en för våld. Det är också vanligt att man får sämre självkänsla och ofta känner sig arg, ledsen och osäker.

Några exempel på hur dina tankar om dig själv kan förändras av att bli utsatt för våld: 

 • Du tänker att det är ditt fel att den du är ihop med beter sig som den gör. 
 • Du tänker att du förtjänar att bli behandlad som du blir eller att det inte skulle hända om du var bättre eller gjorde saker på ett annat sätt.
 • Du skäms över hur den du är ihop med behandlar dig och vill inte att någon annan ska få veta det.
 • Du börjar tro på det din pojkvän/flickvän säger, t.ex. att du är ful, dum eller värdelös.
 • Du tror att du inte kan klara dig utan din pojkvän/flickvän. Att det bara är hen som kan få dig att må bra.

Att vara utsatt för våld kan också leda till psykisk ohälsa som:

 • Depression
 • PTSD
 • Ångest
 • Självskadebeteende och självmordstankar
 • Sömnstörning
 • Ätstörning
 • Missbruk
 • Panikångest

Du kan läsa mer här om vad t.ex. panikångest och PTSD innebär. Kom ihåg att det du är med om aldrig är ditt fel och att det är viktigt att du pratar med någon. Du kan alltid vända dig till oss på ungarelationer.se. 

Andra konsekvenser av våldsutsatthet

Att vara utsatt för våld kan påverka ens sociala liv och emotionella band till andra människor. Man kanske skäms över det man är med om, är rädd att ingen ska förstå eller av andra anledningar inte vågar vända sig till de man har nära. Det kan göra att man känner sig mer ensam och tar avstånd från vänner och familj. Det kan också vara så att ens pojkvän/flickvän förbjuder en att umgås med vissa personer, vilket aldrig är okej.

Om den man är ihop med utsätter en för våld är det inte ovanligt att man till exempel:

 • Blir isolerad från familj och vänner.
 • Tänker att man sviker sin partner om man berättar om våldet för någon. Man kan vara orolig för att ens partner ska få problem med kompisar eller polisen.
 • Har svårt att känna tillit och trygghet i andra relationer, som med kompisar eller andra framtida partners. 
 • Har svårt med nya intima/sexuella relationer, framförallt om man har varit utsatt för sexuellt våld.
 • Utvecklar olika former av beteenden för att hantera ångesten som våldet leder till. Till exempel genom använda sex som självskadebeteende, skada sig själv på andra sätt eller genom att börja sälja bilder eller sex.

Att vara utsatt för våld av den man är ihop med kan påverka en på många olika sätt – ovan har vi samlat några av de vanligaste konsekvenserna, men långt ifrån alla. Oavsett hur du känner att du drabbas av det så har du rätt till dina känslor, och du har rätt till att få hjälp och må bra igen.

Du kan alltid vända dig anonymt till oss på ungarelationer.se om du vill ha någon att prata med. Vi lyssnar, stöttar och tror på dig.