Om oss

Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga mellan 15-20 år vända sig oavsett om de blir utsatta, är den som utsätter eller är en kompis.

Ungarelationer.se drivs av Stiftelsen 1000 Möjligheter, som sedan 2010 mött unga utsatta för våld både online på chatt och i vår 1000Mottagning.

Vi på ungarelationer.se kämpar för ungas rättigheter varje dag. Allt utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Vi arbetar för att unga inte ska utsätta andra eller själva utsättas för våld. Vi arbetar över hela Sverige och även i internationella projekt.

2005 grundades Järfälla Tjejjour, fem år senare, år 2010, omorganiserades tjejjouren till 1000 Möjligheter och blev därmed Sveriges första ungdomsjour. Det innebär att vi vänder oss till barn och unga av alla kön. Vi vilar fortfarande på en tydlig feministisk grund och vi tror att en förändring av destruktiva maskulinitetsnormer är en av de viktigaste nycklarna till att förebygga våld. Organisationen vilar på feministisk grund. Vi arbetar med ett inkluderande förhållningssätt utan att osynliggöra strukturer.

VÅRT STÖDJANDE ARBETE

Vi arbetar förebyggande och stödjande med barn och unga som målgrupp och utifrån en förståelse av makt, genus och våld. Att kontakta oss är att ta första steget till att förändra sitt liv. Vi har stor erfarenhet och bred kompetens när det gäller att möta unga i utsatta situationer.

På chatten möter unga specialistutbildade volontärer som tror dem. Som lyssnar, stöttar och peppar och hjälper de att upptäcka sina val, men som inte väljer åt dem. Vårt stödarbete sker över hela Sverige.

På 1000Mottagningen möter de unga vår psykolog som har särskild kompetens och erfarenhet av att möta unga utsatta för våld i sin relation, sexuellt våld samt prostitution och människohandel. Alla samtal på mottagningen är gratis och ingen remiss krävs.
 

VÅRT FÖREBYGGANDE ARBETE

Vi som arbetar med våldets konsekvenser ser möjligheterna att förebygga. Vi tror på att bryta kopplingen mellan manlighet och våld. Vi vill se en värld där varje individ får växa upp fri från stereotypa föreställningar om kön. Därför arbetar vi med våldsprevention. Det gör vi bland annat genom att utbilda vuxna som jobbar med unga. Vi gör det också genom vår verksamhet Lockerrom.nu  där unga killar får en plattform att diskutera och reflektera tillsammans med samtalsledare som har kunskap om maskulinitetsnormer. Vi strävar efter att det våldsförebyggande arbetet ska få större plats i samhället, att det ska ske strukturerat och främst genom tidiga insatser innan våldet har skett. Vi är övertygade om att ett framgångsrikt våldspreventivt arbete måste innehålla ett kritiskt förhållningssätt till mainstreamporr. 
 

VÅRT PÅVERKANSARBETE

Vi har tusentals samtal om året med unga som lever i svåra situationer. Flera av de träffar vi också på vår mottagning. Genom dessa möten och samtal samlar vi stora mängder kunskap och erfarenhet som vi i vår tur för vidare till de som bäst behöver den. Politiker, beslutsfattare och framförallt de vuxna som möter unga varje dag. Lärare, socionomer, kuratorer, läkare, och fritidspedagoger. Vi är en röst för de unga som vi möter och vi bildar opinion och sprider kunskap för att barn och unga ska få ett bättre liv. För de unga idag är morgondagens vuxna och föräldrar till kommande generationer barn.
 

FINANSIERING

1000 Möjligheter är en insamlingsstiftelse och står därmed under fullständig tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.  

Vi är finansierade på olika vis. Dels genom statsbidrag, dels genom lokala och regionala bidrag. Vi finansieras även genom försäljning av våra egna tjänster såsom föreläsningar och workshops.

Här kan du läsa mer om 1000 Möjligheter, vår värdegrund och vårt arbete.

Kontakt

Med oss kan du chatta varje kväll kl 20-22. För annan kontakt maila info@ungarelationer.se 

För Press klicka här